Bestel online of bezoek onze showroom. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering. Grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst. Kom ook eens een bezoek brengen aan onze showroom!

 

Sluiten

Bestel online of bezoek onze showroom. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering. Grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst. Kom ook eens een bezoek brengen aan onze showroom!

 

Sluiten

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kun je u lezen hoe wij bij Partytent-Online met jouw persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten je in dit kader hebt. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze landelijke wet regelt de privacy rondom persoonlijke gegevens.

Partytent-Online

Partytent-Online is onderdeel van Xales B.V. (Kamer van Koophandel 17204860), hierna te noemen Partytent-Online, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat al jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Jouw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met jouw gegevens die je niet wenst. Daarvoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Hierin kun je lezen hoe wij met jouw(persoons)gegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Partytent-Online heeft jouw persoonsgegevens in haar bezit en verwerkt deze omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of doordat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (natuurlijke)persoon. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Jouw bedrijfsnaam
- Naam
- Jouw telefoonnummer
- Jouw E-mailadres
- Jouw IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type


Grondslag van de verwerking
Partytent-Online moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Partytent-Online baseert zich voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de grondslag ‘toestemming’.

Contactgegevens:
www.partytent-online.nl
De Amert 152

5462 GH Veghel
+31413-764002


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s)/voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over/van kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder betreffende toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over/van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partytent-online.nl. Wij zullen deze informatie dan op jouw eerste verzoek verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Partytent-Online kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Telefonisch en/of via e-mail contact met jou op te kunnen nemen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en prijzen
– Om goederen en diensten aan en/of bij jou af te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Partytent-Online neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier alleen om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Partytent-Online) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Partytent-Online bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking waarvoor jouw gegevens worden verzameld (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens 6 maanden Bewaartermijn
Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
Contactgegevens 6 maanden Bewaartermijn
Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
E-mails 6 maanden Bewaartermijn
Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Partytent-Online deelt, danwel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Partytent-Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
Partytent-Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Partytent-Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (privacy rechten)
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Partytent-Online. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid; wat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben als een computerbestand naar jezelf of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@partytentonline-nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Partytent-Online wil je tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en wijzigingen privacyverklaring
Partytent-Online neemt de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik van jouw gegevens, neem dan direct contact met ons op via info@partytent-online.nl

Partytent-Online kan deze privacyverklaring aanpassen. De nieuwste versies worden altijd op onze website (www.partytent-online.nl) gepubliceerd.